22 24 35 67 info@nordiskfacade.dk

Facaderenovering

Din specialist i Facaderenovering

Vi har specialiseret os i renovering af facader

Nordisk facade har gennem mange års virken i byggebranchen ofte stødt på problemer som:

  • Revner i murværk
  • Afskalninger
  • Behov for at male hvert andet år
  • Sokler med revner
  • Sokler der falmer

Vi har udviklet de teknikker og fundet de materialer, som gør, at man kan løse alle disse problemer én gang for alle! Med vores facaderenovering vil facaden stå meget smukkere i rigtig mange år – uden vedligehold!

Hvilken type facaderenovering skal jeg vælge?
Der er en lang række forhold, som gør sig gældende omkring
valget af den rigtige facaderenovering

Facaderenovering
Er der i murværket store eller mindre revner vil det være
nødvendigt at undersøge murværket nærmere.
En løsning på dette problem kan være at indsætte jern
på udvalgte steder. Ved mindre revner kan det ofte være
tilstrækkeligt, at der vælges en net-pudsning af murværket.
Er der tale om afskalninger skal det undersøges om
det skyldes fugt, samt hvor fugten kommer ind.

Murværkets beskaffenhed
Er huset beliggende et sted med megen påvirkning fra
vind, vejr, forurening mm. (et såkaldt aggressivt miljø), så
vil facaderenoveringer med en almindelig vandskuring
kunne volde en del problemer.
I stedet vil en grovpudsning, eller bedre endnu en netpudsning
være at foretrække.

Husets beliggenhed
Med vandskuring får man det lidt rå udtryk, hvor murstenens
form tydeligt anes gennem pudsen.
Ved en grovpudsning eller net-pudsning vil det derimod
give murværket en langt mere ”ren” overfl ade.

Arkitektonisk fremtoning
Hvilken type behandling af murværket, der giver mindst
vedligehold, er genstand for megen debat.
En vandskuring har den fordel, at det er hurtigt og relativt
enkelt at påføre. Ulempen er, at der er megen vedligehold
pga. revner, afskalninger m.m.
En grovpudsning vil ofte være mere hårdfør, og vil især
kræve mindre vedligehold hvis det udføres i indfarvet
puds. Ulempen er igen, at de mindste bevægelser i murværket
vil give synlige revner.
Den metode, der erfaringsmæssigt giver mindst vedligehold
(kun ny maling hvert 10-12 år) er net-pudsningen.
Nettet som påføres mindsker pudsens påvirkning fra de
mange små bevægelser i murværket.

Vedligehold
Prisen for net-pudsning er meget lavere end ved udfræsning
af fuger. De første 10-12 år er der ikke mere vedligehold
på en net-pudset facade i forhold til rent murværk.
Derefter er det bare malingen, som er merudgift. Net-pudsning
er også så markant billigere i forhold til udfræsning
og ilægning af nye fuger, at økonomien typisk er bedre de
første 60 år efter behandlingen af murværket.
Almindelig pudsning eller vandskuring betyder vedligehold
hvert 2-4 år, hvis facaden skal stå smukt.
Usikkerheden omkring almindelig vandskuring og pudsning
betyder at det oftest ikke er muligt at hente garanti
på det udførte arbejde. Nordisk Facade har bevidst fravalgt
at udføre vandskuring og almindelig pudsning.
Udfræsning af fuger vs netpuds

5 års garanti mod revner og afskalninger
Net-pudsmetoden, med de materialer og teknikker som
Nordisk Facade benytter, har vist sig, som en troværdig facaderenovering.
Vi tør derfor garantere for kvaliteten af metoden.
Nordisk Facade er endvidere en del af Byg garanti-ordningen.

Nyheder

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#803) Some of the aliases you requested do not exist: nordiskfacade.dk
Type: OAuthException

CVR. nr. 31 36 25 39


Husk at bruge dit håndværkerfradrag. Læs mere om det på skats hjemmeside


Nordiskfacade er medlem af Dansk byggeri –
Derudover er Nordiskfacade bestyrelsesmedlem i Dansk byggeri ”facadegruppe”
”Vi er repræsentant for vores Nordjyske medlemmer og kunder”

DET HANDLER OM AT VÆRE TRYG...